Telefon

018-444 20 30

E-post

info@hetluften.se

Öppettider

08:00-17:00

Mitsubishi Electric Ecodan CO² QUHZ-W40VA – Utan miljöpåverkan

LUFT-VATTENVÄRMEPUMP CO2
Ett komplett miljövänligt system för värme och varmvatten.

Kategori

Unika Ecodan CO²

Ecodan CO2 använder det naturliga köldmediet CO2 vilket gör den till en grön värmepump. Den är ett energieffektivt alternativ till traditionell uppvärmning och ger en låg uppvärmningskostnad.
Mitsubishi Electrics senaste luft-vattenvärmepump är den idealiska lösningen för nybyggda bostäder och för dig med stort varmvattenbehov. En tystlåten luft-vattenvärmepump som enkelt kan styras trådlöst via WiFi.

Fördelarna med Ecodan CO²

  • CO2 Köldmedium
  • Låg ljudnivå
  • Stor produktion av varmvatten
  • För nybyggnation och passivhus
  • Låg vikt
  • MELCloud WiFi kommunikation
  • Hög effektivitet på uppvärmning av varmvatten
  • Inget lagrat färskvatten, ingen risk för legionella
  • Inbyggd energiövervakning som standard

Ny energieffektiv och miljövänlig
teknik inom luft-vattenvärmepumpar

Som kanske den enskilt viktigaste förnyelsebara lösningen är värmepumpar etablerade, beprövade
och mycket ekonomiskt fördelaktiga i Skandinavien. För att i framtiden hjälpas åt att få ner utsläpp som
påverkar växthuseffekten har Mitsubishi Electric tagit fram en ny line-up med luft-vattenvärmepumpar medC02 köldmedium. Ecodan CO2 luft-vattenvärmepumpar är den miljövänliga lösningen för framtidens nybyggda bostäder. Lätt att installera, använda och underhålla. Ecodan är optimerad att tillgodose ditt hems kompletta behov av värme och varmvatten.

Energilagringsfunktion i Ecodan CO2

Ecodan CO2 utomhusdel är ansluten till cylindertanken med en VVS installation. Allt färskvatten passerar genom värmeväxlaren och värms upp direkt, för att sedan skickas ut i hemmet för användning av varmvatten. Energilagringsfunktionen i Ecodan CO2 ger större flexibilitet och ökad effektivitet till olika typer av bostäder.

Unikt köldmedium CO2

Vi på Mitsubishi Electric är stolta med att vara unika med att kunna leverera en luft-vattenvärmepump med CO2 köldmedium. CO2 köldmedium har ett GWP-värde (global warming potential) motsvarande ett. Det innebär att vi tar täten för framtidens miljö genom att kunna erbjuda en produkt utan miljöpåverkan.

Den ska kännas inte höras

Ecodan Co2 är konstruerad från fabrik så att den arbetar med mycket låg ljudnivå under alla driftlägen och vid alla utomhustemperaturer. Den har en ljudtrycksnivå på endast 43dBA vid 1m vilket motsvarar bakgrundsljudet i ett bibliotek. Det innebär en flexibilitet vid installation där installatören enklare kan välja den bästa placeringen för din värmepump utan att störa grannarna.

Stor produktion av varmvatten

Ecodan Co2 utomhusenhet kan leverera upp till 70 gradigt varmvatten till 200 liters tanken. Färskvattnet kan direkt upphettas till 65 grader via Mitsubishi Electrics unika plattvärmeväxlare. Detta innebär en varmvattenvolym motsvarande mer än 400 liter 40 gradigt varmvatten, perfekt för dig med stort varmvattenbehov.

För nybyggnation och passivhus

Moderna hus är byggda med höga krav på miljö, låg energi och låg ljudnivå. Samtidigt är behovet av
varmvatten konstant. Därför är Ecodan CO2 den perfekta lösningen för moderna hus med höga krav.

Trådlös komfort

Ecodan CO2 kan utrustas med trådlös rumsgivare och styrning via WiFi. Med rumsgivaren kan du enkelt justera temperaturen för bästa komfort. Vid resa trycker du på symbolen med en resväska, varpå inställningarna anpassas för maximal energibesparing. Väl på resan kan du med hjälp av MELCloud WiFi-styrning, övervaka och styra din Ecodan CO2 via din smartphone eller surfplatta.